đồ đồng hà nội, nơi đúc tượng đồng, nơi làm tượng đồng, nơi bán đồ phong thủy, nơi bán đỉnh đồng


Tượng vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, cầm chiếu dời đô, tượng đồng danh nhân Việt Nam

2 200 000,00 ₫ tax incl.

Tượng vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, cầm chiếu dời đô, tượng đồng danh nhân Việt Nam

Cao 26cm với đế gỗ

Cao 30cm với đế đồng

Chất liệu: ĐỒng nguyên chất

Xem thêm

còn: 11 sản phẩm

thanh toán đồ đồng quà ngân lượng

Tượng vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, cầm chiếu dời đô, tượng đồng danh nhân Việt Nam

Cao 26cm với đế gỗ

Cao 30cm với đế đồng

Chất liệu: ĐỒng nguyên chấtCó 16 sản phẩm cùng thể loại